خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • تاریخ اولین غنی کردن اورانیوم در کشور کی بود؟

تاریخ اولین غنی کردن اورانیوم در کشور کی بود؟

درخواست حمایت دادستان انقلاب تهران از هاشمی

  • چهارشنبه ۲۳ دی ۱۳۶۶
 

چهارشنبه 23 دی  |   22 جمادی الاول 1408               13 ژانویه 1988

دیشب برف خوبی آمده است. عفت برای یاسر آش پشت پا پخته بود که من و پاسدارها خوردیم. ساعت نه به مجلس رسیدم. نه ونیم [آقای ابوالقاسم سرحدی زاده]  وزیر کار و معاونش آقای [محمد] سلامتی آمدند و درباره انتخابات صحبت کردند. [مسئولین] انجمن اسلامی معلمان آمدند و خواستند که محل انجمن که ملک مجلس است، در اختیارشان بماند.

وزیر کار، مجدداً همراه مسئول بنیاد مهاجران جنگ و آقای [محمد] رشیدیان نماینده آبادان آمدند. گزارش اقدامات در جهت اشتغال و اسکان [مهاجران] و مسایل فرهنگی آنها را گفتند و برای نیازها استمداد کردند.

آقای [مرتضی] اشراقی دادستان انقلاب تهران آمد. وضع دادسرا‌های انقلاب در سه بعد اقتصادی، گروهکی و مواد مخدر را گفت و درخواست حمایت داشت. ظهر آقای [رضا] امراللهی [رئیس سازمان انرژی اتمی]  آمد و از موفقیت‌هایش در راه پیدا کردن امکانات غنی کردن اورانیوم گفت. اگر درست باشد تحول مهمی است. عصر هیأت رئیسه مجلس جلسه داشت.

سرشب آقای [فریدون] مهدی نژاد آمد و گزارش سفر به سودان را داد. آنها  از ما خواسته‌اند که علیه شورشیان جنوب کمک‌شان کنیم و به افرادشان آموزش بدهیم. درباره سفر لیبی و کارهای لبنان مشورت کرد. شب به خانه آمدم.