خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • نقض بی طرفی امام جمعه شیراز در انتخابات

نقض بی طرفی امام جمعه شیراز در انتخابات

پخش پاسخ امام به نامه آیت‌الله خامنه‌ای از تلویزیون

  • دوشنبه ۲۱ دی ۱۳۶۶
 

دوشنبه 21 دی  |     20 جمادی الاول 1408              11 ژانویه 1988

                

در منزل بودم. بیشتر وقت به مطالعه گذشت. عصر آقای ری‌شهری [وزیر اطلاعات] آمد و راجع به نماینده مسجدسلیمان مشورت کرد. گزارش اطلاعات را داد. گفت که امام جمعه شیراز بی طرفی را در انتخابات نقص کرده است.

شب احمدآقا آمد و اطلاع داد که آقای خامنه‌ای نامه را عوض کرده و امام آماده دادن جواب هستند. ساعت ده و نیم کانال دوم تلویزیون، نامه امام را خواند که تا حدودی جبران شد.

محسن آمد و از عدم پیشرفت کار ساخت مرکز موشک سازی گله داشت. یاسر از مهاباد تلفن کرد و سلامتی خودش را اطلاع داد. آقای قادری عملیات کردهای بارزانی را تلفنی از منطقه خبر داد.