خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی سال1366- دفاع و سیاست

خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی سال1366- دفاع و سیاست

  • پنجشنبه ۲۶ آذر ۱۳۶۶
 

پنجشنبه 26 آذر   |   25 ربیع الثانی 1408               17 دسامبر 1987

اذان صبح بیدار شدم. اخبار را گرفتم و گزارش‌ها را خواندم. در جلسه فرماندهان لشکرها و قرارگاه شرکت کردم. آنها توضیحات مانور واحدهای خود را در عملیات آینده دادند و موارد بررسی شد. جلسه تا ظهر طول کشید. ساعت سه مجدداً  فرماندهان لشکرها آمدند و نیازهای خودشان را گفتند. آنها مدعی‌اند امکانات کشور آن طور که باید و شاید صرف جنگ نمی‌شود. پس از بحث به نتایجی رسیدیم.

بعد از نماز مغرب آقای علی هاشمی فرمانده قرارگاه نصرت - منطقه هور و جزایر مجنون -  آمد و توضیحی درباره کارهای مهندسی و دفاعی جزیره داد. آنها قسمت مهمی از هور را خشک کرده‌اند و این کار باز هم ادامه دارد. کمبودهای کمپرسی و آتش پدافند و سهمیه مهمات را گفت.

آخر شب با آقایان محسن رضایی، رحیم صفوی و روحانی درباره تداوم عملیات در شمال و محورهای قابل پیشرفت مذاکره کردیم و به نتایج خوبی رسیدیم. آخر شب -

گزارش‌ها را خواندم و دیر وقت خوابیدم.