خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • در ملاقات آیت‌الله منتظری با امام چه گذشت؟

در ملاقات آیت‌الله منتظری با امام چه گذشت؟

گزارش پیشرفت مذاکره با فرانسوی‌ها به هاشمی

  • جمعه ۲۰ آذر ۱۳۶۶
 

جمعه 20 آذر   |   19 ربیع الثانی 1408                      11 دسامبر 1987

در منزل بودم. همشیره فاطمه آمد. آب مروارید چشمش را عمل کرده است. نامه‌ای از دکتر لاجوردی آورد که وسیله جراحی می‌خواست. همشیره زاده رضا از وضع ساختمان‌های اکباتان گفت و از مدیریت کار ناراضی است. آقای میرزا احمد، همسر همشیره فاطمه، با سن زیاد، مایل است به جبهه برود. موافقت کردم.

عصر احمدآقا آمد. گفت آیت‌الله منتظری در دیدار خصوصی با امام، مثل گذشته اظهار نارضایتی کرد. در خصوص زندانیان و احزاب سیاسی و امور دیگر مطالبی اظهار کرد و گفت که اجازه بدهید من دخالت در امور نکنم که امام اجازه ندادند و نیز از ادامه تعقیب همکاران سیدمهدی هاشمی اظهار ناراحتی کردند و در ملاقات با احمدآقا هم همین حرف ها را تکرار کردند، علاوه بر اعتراض به پدافند و فرماندهان جنگ. به دکترروحانی گفتم باید با ایشان بیشتر رابطه داشته باشیم و ایشان را در جریان امور بگذاریم.

شب آقای [محمد حسن] زورق آمد. درباره ترجمه گزارش تاور مشورت کرد و جزوه‌ای را  برای دیدن من آورد. کنگرلو آمد و گزارش مذاکره با فرانسوی‌ها  و برنامه‌های آینده را  آورد. از پیشرفت کار راضی است. یاسر خداحافظی کرد و به پادگان رفت. او مردانه به استقبال جهاد و شهادت می‌رود.