خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1366/ کتاب «دفاع و سیاست»

خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1366/ کتاب «دفاع و سیاست»

  • پنجشنبه ۲۱ آبان ۱۳۶۶

 

 

پنجشنبه 21 آبان   |   19 ربیع الاول 1408               12 نوامبر 1987

تا  ساعت هفت و نیم در دفترم گزارش‌ها را خواندم. کنفرانس سران عرب در عمان در مورد ادامه جنگ و اشغال اراضی عراق و زدن موشک به کویت و مسائل حج، ایران را محکوم کرده و به دولت های عربی اجازه داده است به صورت انفرادی با مصر رابطه بر‌قرار کنند و لیبی قطعنامه را آمریکایی خوانده و محکوم کرده است.

نمایندگان مجلس از سوریه عصبانی‌اند که بیانیه را امضاء کرده است.  تا  ساعت ده و نیم  در جلسه بودم.

بررسی قانون کار در شور دوم تمام شد، ولی گمان می‌رود شورای نگهبان ایرادات زیادی بگیرد. در تنفس برای جمعی از دختران دانش آموز خراسان که به مجلس آمده بودند، صحبت کردم.

به جلسه شورای‌عالی پشتیبانی جنگ رفتم. درمورد نامه‌ای به امام جهت تجهیز امکانات برای جنگ به منظور کسب امضای ایشان و جبران سکوت پریروزشان توافق شد.

ظهر آقای [سید حسین] موسویان برای کسب نظرم در مورد امور اداری و عمرانی مجلس آمد. آقای [محمد علی] انصاری اطلاع داد که امام با مضمون نامه که توسط رئیس جمهور داده شده بود، موافقت کرده‌اند و من و آقای خامنه‌ای، بر عبارات نامه، تلفنی توافق کرده بودیم.

عصر آقایان سنجقی و کنگرلو برای امور جنگ و روابط با فرانسه آمدند. وزیر جهاد سازندگی  برای امور ساخت موشک و شیلات و نیازهای جهاد آمد.  از مجله امید انقلاب برای مصاحبه آمدند.

با بیت امام درباره جواب امام به نامه شورای‌عالی پشتیبانی جنگ و با آقای خامنه‌ای درباره بیانیه شورا بعد از جواب امام، مذاکره و مشاوره کردم. ساعت هشت و نیم  به خانه رسیدم.