خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1366/ کتاب «دفاع و سیاست»

خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1366/ کتاب «دفاع و سیاست»

  • دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۶۶

 

دوشنبه 31 فروردین   |  21 شعبان 1407                20  آوریل 1987

تا ساعت هشت و نیم صبح در خانه بودم. نزدیک ساعت نه به مجلس رسیدم. آقای ]فریدون [مهدی‌نژاد ]= وردی نژاد[ آمد. گزارش مختصری از کمیسیون مشورتی در مسأله رسوائی آمریکا داد و مشورت کرد. سلمانی برای اصلاح آمد.

]آقای خوانساری[ سفیرمان در لیبی آمد و گزارشی از وضع لیبی و سردی روابط و عوامل سردی روابط داد و پیشنهاد کرد که از لیبی بیاید؛ دیگر نمی‌خواهد آنجا بماند.  بالاخره به این نتیجه رسیدیم که ما به سردی روابط دامن نزنیم و صبر و انتظار داشته باشیم.

آقای ]غلامعباس[ زائری ]نماینده بندرعباس، کارپرداز و عضو هیأت رئیسه مجلس[ برای کارهای مجلس،  از جمله مسأله قانون برای مستخدمان مجلس آمد. آقای ]رضا[ امراللهی ]رئیس سازمان انرژی اتمی[ برای امور انرژی اتمی آمد و خبر از ساختن بعضی از لامپ‌های حساس داد.

فرماندهان نیروی دریایی و نیروی هوایی سپاه - آقایان ]حسین[ علائی و ]موسی[ رفان - آمدند. گزارشی از پیشرفت کار نیروهای خود دادند و برای جبران کمبودها و نیازها استمداد کردند. با ارتش، مشکل و مسأله دارند.

سرهنگ ]منصور[ ستاری فرمانده نیروی هوایی ارتش آمد. گزارشی از برنامه کار خود، از جمله کارهای تعمیراتی و بازسازی و استفاده از امکانات متروک و تصفیه نیروها داد؛ خوب است. ایشان را توصیه به همکاری با سپاه کردم.

عصر مصاحبه مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی مفصلی با خبرنگاران داخلی و خارجی داشتم. در بیشتر مسائل مهم ایران، منطقه، جنگ و جهان سئوال کردند. سپس آقایان ]علیرضا[ معیری،  ]محمدعلی[ هادی، ‌[سید علی‌اصغر[ حجازی و ] فریدون[ مهدی‌نژاد،  اعضای کمیسیون مشورتی مسائل آمریکا آمدند. گزارش کار و ترجمه جزوه ]گزارش[ تاور را آوردند و مشکل ادامه طرح تعمیر موشک های فونیکس را گفتند. قرار شد دوباره و با صراحت و توضیح، موضوع را از امام سئوال کنیم. آقای نخست وزیر سئوال مبهم کرده‌اند و جواب هم ابهام دارد و هم مشکل‌زا است.

آقای سنجقی اطلاع داد که دیشب در اطراف ماؤوت عراق، عملیات داشته‌ایم و مراکزی را تصرف نموده و بیش از صد اسیر گرفته‌ایم. شب به خانه آمدم.