خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • هدف آمریکا از حمله به کشتی ایران اجر چه بود؟

هدف آمریکا از حمله به کشتی ایران اجر چه بود؟

پیشنهاد هاشمی به محسن رضایی درباره عملیات خلیج فارس

  • شنبه ۴ مهر ۱۳۶۶
 

شنبه 4 مهر    |   2 صفر 1408                                   26  سپتامبر 1987

 

رادیو آمریکا خبر داد که دیشب به دستور ]گاسپار[ واینبرگر وزیر دفاع آمریکا، کشتی "ایران اجر" ما را به عنوان هشدار به ایران، منفجر و غرق کرده‌اند. این تحریک و        قدرت نمائی است و شاید به خاطر شکستی است که در شورای امنیت خوردند و نتوانستند قطعنامه تحریم تسلیحاتی علیه ایران را تصویب کنند؛ گویا شوروی، چین و فرانسه با آن مخالفند.

به آیت الله خامنه‌ای گفتم که به دادگاه لاهه و شورای امنیت شکایت کنیم. به آقای ]سیدکمال[ خرازی ]رئیس ستاد تبلیغات جنگ[ گفتم که اعلان کنند آمریکا برای از بین بردن آثار جرم - کشتی باری و غیر نظامی -  این اقدام را کرده و این کار تحریک کننده است و تلافی خواهد شد. به آقای محسن رضایی درباره تکمیل عملیات «خلیج‌فارس» پیشنهادی دادم. به آقای عبدالله نوری گفتم که رسیدگی به نیازهای سپاه را انجام دهند.

عصر آقای ]محمد[ عبائی ]مسئول دفتر تبلیغات اسلامی قم[ همراه با چند نفر از طلاب قم که روی پروژه «کلید قرآن» کار می‌کنند، برای مشورت در ادامه کار آمدند. آنها پیشنهادهای جدیدی آوردند و تعدادی از کلاسورهای آماده شده را بردند. ضمناً از ضعف عقیدتی سیاسی ارتش هم گفتند.

امروز عراق به شرارت حملات هوایی و کشتی زنی ادامه داده است که دستور مقابله به مثل داده شد. عصر دو نفر از محافظانم که عازم جبهه بودند، آمدند و خداحافظی کردند. عفت گریه کرد و من هم متأثر شدم. آنها زن و بچه دارند.

گزارش‌ها را آوردند، خواندم. آمریکا که در عمل تحریم علیه ایران ناکام شده است، از دبیرکل سازمان ملل خواسته تا تلاش برای تحریم ]تسلیحاتی ایران[ را  ادامه دهد*.