خاطرات

سوءظن نخست وزیر به ایرنا!

دستور مقابله به مثل هاشمی برای گلوله باران بصره

  • سه شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۶۶
 

سه‌شنبه 27 مرداد    | 22 ذیحجه 1407                 18 آگوست 1987

 

تا ساعت هشت صبح، بخش تصرف هلند، بلژیک و فرانسه و شکستن ارتش‌های فرانسه و انگلیس توسط آلمان در مدت کوتاه  در  ]کتاب تاریخ[ جنگ جهانی دوم را مطالعه کردم که باعث تعجب است.

در گزارش‌ها و اخبار، همچنان مقدمه سازی آمریکا برای حضور و دخالت در خلیج‌فارس در رأس اخبار است. دکتر روحانی آمد. گزارش وضع پدافند و نیازهای آن را گفت.  قرار شد مراکز صنعتی بصره را به تلافی بمباران‌های دیروز عراق در خوزستان بزنیم. با نخست وزیر هم مشورت کردم. با اینکه احتمال شروع جنگ شهرها می‌رود، ولی چاره‌ای نداریم، چون عراق زدن مراکز اقتصادی و صنعتی را با وسعت ادامه می‌دهد. درباره ضعف نیروی زمینی ارتش و لزوم توجه به گزارش و پیشنهاد سرهنگ ترابی صحبت کردم.

آقای  ]سیدکمال[ خرازی آمد. یک تلفن بی سیمی از آقای سالاری سفیرمان در آلمان آورد، که در حیاط منزل استفاده کنم. او از سوء ظن نخست وزیر به خبرگزاری ]جمهوری اسلامی - ایرنا[ گله داشت.

اخوی محمد، تلفنی اطلاع داد رادیو آمریکا اعلان کرده که عراق به پیشنهاد آمریکا در خصوص عدم حمله به ایران در خلیج‌فارس، جواب مثبت داده و درباره موضع‌گیری در اخبار مشورت کرد. نخست وزیر تلفنی گفت، گزارش رسیده ]چارلز[ گلاس - خبرنگار ربوده شده آمریکایی در لبنان - آزاد شده است.

عصر دکترولایتی آمد. گزارش سفر به عمان را داد. عمان را وسیله خوبی برای حفظ کانالی به غرب و مشتاق به ایفای این نقش می دادند. آنها گفته‌اند که آمریکا گفته است نمی‌خواهند با ایران درگیر شوند و انگلیس مایل است روابط را به حال گذشته برگردانند و مصر نمی‌خواهد تشنج را تشدید کنند. قرار شد به همسر و فرزند ]ژان پل[ توری - دیپلمات متهم فرانسوی-  اجازه برگشت به فرانسه داده شود.

عصر و شب در دفترم کار کردم و شب در مجلس ماندم. پیش از ظهر و عصر، عراق به مراکز نفتی و صنعتی حمله کرده است. به ستاد تبلیغات جنگ گفتم اعلان کند که مردم عراق از اطراف مراکز صنعتی عراق بیرون بروند که مقابله به مثل انجام شود.

ساعت یک و نیم آقای خرازی، تلفنی بیدارم کرد و درباره خبر حمله یک قایق به کشتی لیبریائی که منتشر شده مشورت کرد. سپاه و نیروی دریایی می‌گویند، آنها نزده‌اند. احتمال می‌رود صحنه سازی برای بهانه جوئی علیه ما باشد. این احتمال را بعید دانستم و گفتم به طور مبهم به این احتمال در اعلان اشاره شود.