خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1366/ کتاب «دفاع و سیاست»

خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1366/ کتاب «دفاع و سیاست»

  • شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۶۶

 

یکشنبه 28 شهریور   |  25 محرم 1408              19 سپتامبر 1987

ساعت شش صبح  برای بازدید از نمایشگاه بین‌المللی رفتم. تا ساعت نه صبح از غرفه‌های صنایع سنگین بازدید کردم؛ متنوع و دیدنی است. بالاخره ناتمام ماند. قرار بود به غرفه‌های سپاه، بنیاد شهید و آلمان هم بروم که نرسیدم.  کمبود ارز خیلی از کارها را کند یا کم کرده و در مواردی هم باعث حرکت در جهت خودکفائی است. اگر مدتی بتوانیم کمبودها را تحمل کنیم، ممکن است به جای خوبی برسیم. مصاحبه کوتاهی انجام دادم. از آنجا به جماران برگشتم و برای پاسدارن بیت امام صحبت کردم.

به مجلس آمدم. در گزارش‌ها سفر آقای دکوئیار دبیر کل سازمان ملل و قطعنامه شورای امنیت مهمترین مسأله روز است. پیشنهاد مشخص ما در خصوص اعلان متجاوز به عنوان اولین گام در راه ختم جنگ، حامیان عراق را دچار مشکل نموده و گویا در شورای امنیت هم تفرقه ایجاد کرده است.

آقایان ]محمد جواد[ لاریجانی و ]سیروس[ ناصری از وزارت امور خارجه آمدند. درباره همین مسأله و سیاست تبلیغاتی جدید مذاکره شد. تکذیب دیروز وزارت خارجه، ممکن است این روند خوب را متوقف کند. قرار شد از مواضع دبیرکل ]سازمان ملل[ حمایت کنیم. آیت‌الله خامنه‌ای تلفنی اطلاع دادند که آقای ]دانیل[ اورتگا رئیس جمهور نیکاراگوئه، ایشان را دعوت کرده که در سفر به سازمان ملل، به نیکاراگوئه هم بروند و در این باره مشورت کردند. نتوانستم جواب صریحی بدهم.  قرار شد مشورت بیشتری شود.

آقای ]علیرضا[ معیری معاون ]سیاسی[ نخست وزیر آمد. نظر داد که مصلحت نیست  مصاحبه چند روز پیش که با آقای ]سید محمود[ دعائی ]مدیر مسئول روزنامه اطلاعات[ انجام دادم - در مورد مک فارلین و خرید اسلحه از آمریکا - منتشر شود. قرار شد آن را برای کتاب اصلی که بناست منتشر کنیم، بگذاریم. قرار بود در مقدمه ترجمه جزوه تاور انتشار یابد.  

عصر آقای ]سید حسین [ موسویان ]مدیر کل امور اداری مجلس[ آمد؛ برای امور مجلس و مشورت درباره سفر به آمریکا همراه آقای خامنه‌ای. گفت درخواست مصاحبه با ]رونالد[ ریگان ]رئیس جمهور آمریکا[ کرده است. سئوالاتی تنظیم کرده و چند سئوال اضافه نمودم.

در شورای‌عالی پشتیبانی جنگ شرکت کردیم. قرار شد طرحی برای اعزام نیروی زیاد مردمی در جبهه، از طریق وضع مقررات و یا اهرم قدرت های اجرائی امکان پذیر دولت، برای جذب نیروی انسانی و مالی مردم، تهیه شود و تصویب کردیم که رزمندگان عراقی که در ایران هستند، در اختیار سپاه باشند و مقررات پناهندگی - که دست و پاگیر است - درباره آنها اجرا نشود.