خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1366/ کتاب «دفاع و سیاست»

خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1366/ کتاب «دفاع و سیاست»

  • شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۶۶

 

شنبه 17 مرداد  |  12 ذیحجه 1407                       8 آگوست 1987

                            

صبح برای شرکت در مراسم پایان دوره آموزشی افراد کمیته انقلاب، به پادگان پرندک رفتیم. این مراسم تا ظهر طول کشید. پادگان پرندک مربوط به ارتش بوده و نیمه تمام تحویل کمیته شده است. بعد از مراسم ازچند مرکز نیمه تمام ارتش در همین منطقه بازدید کردم. با ماشین رفتیم و برگشتیم. ساعت یک بعد از ظهر به مجلس رسیدم.

عصر مسئول هماهنگی سپاه، برای ساخت مهمات در کارخانه‌های کشور آمد. از کم کاری کارخانه‌ها گله داشت که به ]آقای بهزاد نبوی[ وزیر صنایع سنگین گفتم. قرار شد نماینده‌ای برای بررسی علل کندی کار تعیین کنیم.

مجمع عمومی جهاد دانشگاهی آمدند. گزارش کار دادند. من هم برای آنها مفصلاً  صحبت کردم. مسؤولان روزنامه اطلاعات برای مصاحبه‌ای  که قرار است در مقدمه ترجمه گزارش تاور چاپ شود، آمدند. این کتاب برای پاسخگوئی به تبلیغات گمراه کننده گزارش تاور تهیه می شود. به دکتر روحانی گفتم تلفنگرام به نیروی زمینی ارتش در خصوص تأخیر در تحویل خط در ]منطقه عملیاتی[ نصر 7 مخابره کند.