خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1366/ کتاب «دفاع و سیاست»

خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1366/ کتاب «دفاع و سیاست»

  • پنجشنبه ۲۵ تیر ۱۳۶۶

 

پنجشنبه 25 تیر   |  19 ذیقعده 1407                       16 جولای 1987

                          

بعد از نماز تا  ساعت هفت و نیم صبح در دفتر کار کردم. در گزارش‌ها دیدم که آمریکا از فاش شدن زمان شروع اسکورت اولین کشتی کویتی - سه شنبه آینده -  نگران شده و می‌گوید ممکن است برنامه را عوض کند. تا ساعت نه در جلسه مجلس ماندم. آخرین جلسه قبل از تعطیل تابستانی بود.

در جلسه قرارگاه خاتم شرکت کردم. این جلسه تا ساعت یک بعد از ظهر طول کشید و در آن  طرح‌های دفاعی و تهاجمی در خلیج‌فارس، در صورت درگیری با آمریکا مطرح بود. به تصمیمات خوبی رسیدیم و کار ناتمام ماند. ظهر ملاقات‌ها را لغو کردم. عصر هم به جلسه شورای‌عالی دفاع، به خاطر  انجام کارهای دفتر نرفتم.

پاسداران انتظامات با خانواده‌هایشان آمدند. برای آنها صحبت کردم. خطبه عربی نماز جمعه را نوشتم و برای ترجمه فرستادم. در گزارش‌ها، وضع حکام آمریکا در رابطه با خلیج‌فارس و ایران گیت مغشوش و سردرگم به نظر می‌رسد و کاخ سفید انفعالی و رو به ضعف حرکت می‌کنند. شب به خانه آمدم. بچه‌ها مهمان فاطی بودند. از آشپزخانه دفتر امام، برای من شام آوردند.