خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • اصرار وزیر خارجه سوریه برای ملاقات با هاشمی

اصرار وزیر خارجه سوریه برای ملاقات با هاشمی

حمله عراق به جزایر ایرانی خلیج فارس

  • دوشنبه ۲۲ تیر ۱۳۶۶
 

دوشنبه 22 تیر   |  16 ذیقعده 1407                         13 جولای 1987

                             

در منزل بودم. بیشتر وقت به مطالعه گذشت. ف- نداجا ]= فرمانده نیروی دریایی ارتش[ اطلاع داد که دیشب یک کشتی فرانسوی عازم کویت، موشک خورده و امروز جزیره فارسی توسط عراق بمباران شده است. در این بمباران  دو نفر شهید داشته‌ایم.

آقای روحانی اطلاع داد  "شیرنو" که دارد از معتادان خالی می‌شود و از ]آن[ نیروی هوایی است، توسط سپاه اشغال شده و مانع و ورود نهاجا ]= نیروی هوایی ارتش[ می‌شوند.

 

به آقای رضایی گفتم مانع نشوند و قرار شد، هم سپاه و هم نهاجا از آن  استفاده کنند.

آقای ]کمال[ خرازی، ]رئیس ستاد تبلیغات جنگ[ اطلاع داد به دستور نخست وزیر، یک هواپیما مجروحان شیمیائی سردشت را بدون هماهنگی تبلیغاتی، به خارج می‌برند. به نخست وزیر گفتم، صبر کنند تا هماهنگ شوند.

اخوی محمود، تلفنی گفت ]آقای فاروق الشرع[ وزیر خارجه سوریه، اصرار به ملاقات با من دارد. گفتم فردا به مجلس بیاید. شب سید جواد طباطبائی که در دوبی تجارت دارد، آمد و از وضع صادرات ایران، ابراز رضایت کرد.