خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1366/ کتاب «دفاع و سیاست»

خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1366/ کتاب «دفاع و سیاست»

  • یکشنبه ۲۱ تیر ۱۳۶۶

 

یکشنبه 21 تیر  |  15 ذیقعده 1407                           12 جولای 1987

                           

در راه مجلس، از عملیات اجرای طرح مترو بازدید کردم. در منطقه عباس آباد که با روش ترانشه باز - خاکبرداری و ساخت مجدد - و از منطقه قورخانه که کارگاه مرکزی است و با ماشین حفّار، تونل حفر می‌شود، بازدید کردم. هنوز کار ماشین روان نیست، ولی  مهندسان رفته رفته مسلط می‌شوند. کارشناس خارجی ندارند.

برای رسیدگی به امور جنگ و کارهای متفرقه، در جلسه ]مجلس[ شرکت نکردم. مصاحبه‌ای درباره متروی تهران با صدا وسیما انجام دادم. با آقای عبدالله نوری ]رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس[ درباره تأمین نیاز مالی طرح ها در جبهه و صدا وسیما و با آقای آقامحمدی درباره کیفیت به‌کارگیری کردهای مسلمان عراقی و هماهنگی آنها با مجلس اعلای انقلاب عراق صحبت کردم. 

ظهر آقای قزوینی، نماینده آیت‌الله منتظری در آمریکا آمد. گزارشی از وضع مسلمانان در آنجا و نیاز به تبلیغ را گفت و خواستار کمک بنیاد مستضعفان شد.

عصر مسؤولان نهادهای شهر مراغه آمدند. از نماینده مراغه در مجلس گله داشتند. آقای ]اکبر[ ترکان و آقای ]حسین[ نیلی آمدند. گزارش موفقیت‌های ساصد و مخصوصاً بخش الکترونیک را دادند. آقای ]سیداحمد[ زرگر، دادستان ]مبارزه با[ مواد مخدر آمد و از محدود شدن مجازات اعدام قاچاقچیان انتقاد داشت.

مسئولین تعاون سپاه و گروه انصار خانواده‌های رزمندگان آمدند. گفتند جسد یکی از رزمندگان مشهد در عملیات رمضان پنج سال پیش را،  اخیراً بعد از عملیات کربلای 5 یافته‌اند که تازه بوده. برای آنها صحبت کردم. جمعی از مسؤولان جهاد گیلان آمدند. از عزل آقای قانع، مسئول جهاد گیلان شکایت داشتند. برای آنها صحبت کردم و دعوت به اتحاد و کار کردم.

آقای ]محسن[ کنگرلو ]مشاور نخست وزیر[ آمد و مطالبی از ]منوچهر[ قربانی فر گفت که او  هنوز هم دست برنداشته و می‌خواهد درجریان فرانسه و آلمان هم میانجی‌گیری کند. اسناد گذشته را هم آورد.

شب جلسه سران قوا در دفتر آقای موسوی اردبیلی [رئیس قوه قضائیه] بود. رئیس جمهور مطالبه آقای صادق طباطبائی  در مورد مخارج محاکمه‌اش در آلمان، به  اتهام حمل تریاک را  مطرح کرد. او  حدود دو میلیون مارک می‌خواهد. قرار شد تحقیق شود.

درباره اعزام آقای کنگرلو برای مسائل تهیه سلاح صحبت شد و قرار شد با تصویب گروه مشاور اقدام شود. درباره اجبار صادر کنندگان به تحویل ارزشان به بانک، به قیمت هر دلار 35 تومان بحث شد. قرار شد در هیأت دولت مطرح شود. احمدآقا موضوع آزاد شدن آقای سید هادی هاشمی از تبعید را مطرح کرد؛ قرار است  آزادی به طور مشروط انجام ‌شود. خیلی دیر به خانه رسیدم.