خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • مخالفت هاشمی با ملاقات وزیر خارجه سوریه

مخالفت هاشمی با ملاقات وزیر خارجه سوریه

"لازم نیست در یک روز با همه ما ملاقات کنند"

  • شنبه ۲۰ تیر ۱۳۶۶
 

شنبه 20 تیر   | 14 ذیقعده 1407                             11 جولای 1987

                                

در منزل بودم. پیش از ظهر آشیخ محمد هاشمیان آمد. از اخوی محمد ]رئیس سازمان صداوسیما[ گله کرد. تصادفاً اخوی محمد هم برای چاره‌جوئی کمبود بودجه صدا و سیما آمد. گفتم که با هم برای رفع گله‌ها صحبت کنند.

عصر آقای کیانی معاون آقای ]اکبر[ ترکان در ساصد ]سازمان صنایع دفاع[ آمد. گزارش پیشرفت کار مهمات سازی را داد و از مشکل کار دو شیفتی و نیاز به سه شیفت شدن و خریدهای غیر ضروری و امکان صرفه جوئی بیشتر گفت. آقای ]عبدالمجید[ معادیخواه آمد. برای سفر به خارج اجازه گرفت. آقای سنجقی اطلاع داد که عراقی‌ها در جزیره مجنون، نهصد متر از پل غربی و سیصد متر از پل شرقی جزیره جنوبی را گرفته‌اند. عراق سروصدای زیادی  به راه انداخته است.

آقای دکتر ولایتی وضع نتایج مذاکره با فرانسوی‌ها را تلفنی گزارش کرد و گفت ]آقای فاروق الشرع[ وزیر خارجه سوریه، فردا می‌آید و ملاقات می‌خواهد. گفتم لازم نیست در یک روز، با همه ما ملاقات کنند.

آقای فلاحیان اطلاع داد که دو نفر از مامورانشان در راه بازگشت از پاکستان، در تور ماموران مرزی پاکستان افتاده‌اند. یکی از منافقین، به اسم [جعلی] امام جمعه زاهدان، تلفنی در این باره تماس گرفت و خواست از من اطلاعات بگیرد. چون از اول متوجه شدم، او را دست‌انداختم، بدون ابراز توجه. گزارش‌ها را از مجلس آوردند. موضوع خلیج‌فارس و نصب  پرچم آمریکا به کشتی‌های کویتی، مهمترین مسأله جهان است. دلهره‌های زیادی دارد و همه و بیشتر از همه خود آمریکایی‌ها نگرانند.