خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1375 / کتاب «سردار سازندگی»

خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1375 / کتاب «سردار سازندگی»

تنظیم کتابخانه

  • تهران
  • جمعه ۲۸ دی ۱۳۷۵

 جمعه ۲۸ دی ۱۳۷۵ //۷ رمضان ۱۴۱۷ // ۱۷ ژانویه ۱۹۹۶

 

 در منزل بودیم. وقت به استراحت و مطالعه و تنظیم کتابخانه گذشت. شب، علی اخوی‌زاده آمد و نتیجه افکارسنجی دربارة افرادی که در معرض نامزدی ریاست‌جمهوری هستند، آورد؛ همه آنها کمتر از ۴۰ درصد رأی دارند.