خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه / آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1374 / کتاب «مرد بحران ها»

خاطرات روزانه / آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1374 / کتاب «مرد بحران ها»

  • شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۷۴

شنبه 27 خرداد  1374  //18 محرم 1416   //      17 ژوئن 1995

 

مسأله گروگان‏گیری روسیه هنوز حل نشده و مورد توجه است. اولین بیانیه اجلاس گروه هفت در کانادا، اشاره‌ای به ایران ندارد. به دفترم رفتم و کارها را انجام دادم. آقای [علی‏اکبر] اشعری، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد آمد. گزارشی دربارة سیاست هدایت مطبوعات و تبلیغات داد. تذکراتی در خصوص رفع مشکلات سطحی‏نگری و شعارزدگی مطبوعات و نیز انتقادات سطحی و تضعیف اعتماد مردم دادم.

آقای نعمت‌زاده، [وزیر صنایع] آمد. خواستار تخصیص ارز بیشتر برای صنایع بود. [آقای نجیب‏الله لفرایی]، وزیر مشاور در امور خارجه افغانستان آمد. سئوالات زیادی در مورد جنگ‌های داخلی با دوستم، طالبان و حکمتیار و سیاست همکاری با شیعه و ارتباط با پاکستان و ... نمودم؛ جواب‌ها صریح و صادقانه بود. بر هماهنگی با شیعه تأکید کردم. چند نفر از سران شیعه هم بودند و به آنها بر همکاری با دولت و پرهیز از اختلاف بین خودشان تأکید کردم. خبر دادند که هنوز در بامیان، جنگ شیعه- شیعه دارند. امید بیشتری به صلح پیدا کرده‌اند.

آقای [علی‏محمد] بشارتی، [وزیر کشور] آمد و برای طرح اصلاح ساختار میدان آستانه قم استمداد کرد. در مورد انتخابات آینده صحبت شد؛ تأکید بر بی‏طرفی کردم. اصرار بر پذیرفتن من برای تغییر قانون اساسی دارد؛ برای امکان ادامه ریاست جمهوری من، که نپذیرفتم. بر جدی‏گرفتن مبارزه با قاچاق تأکید کردم.

عصر دکتر [حسن] حبیبی، برای مسایل جاری آمد. جلسه شورای عالی امنیت ملی داشتیم، با مصوبه‌ای در مورد برخورد با پ.ک.ک و نحوه همکاری ایران و ترکیه. شب کارها را تکمیل کردم و به خانه آمدم.