خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه / آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1374 / کتاب «مرد بحران ها»

خاطرات روزانه / آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1374 / کتاب «مرد بحران ها»

  • سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۷۴

 

سه‌شنبه 16 خرداد  1374  //7  محرم 1416   //        6 ژوئن 1995

 

عفت برای شرکت در مراسم عزاداری، عازم رفسنجان بود. من به دفترم رفتم. مسئول حفاظت و فرمانده پاسداران بیت رهبری آمدند. برای خرید تجهیزات کنترلی و نیز امور رفاهی محافظان استمداد کردند.

حسن‏آقا خمینی آمد. توضیحاتی در رابطه با مرقد و مؤسسه حفظ آثار امام و وضع بیت و برنامه زندگی و تحصیل خودش داد. من هم راهنمایی‌هایی نمودم و چند سکه که از حاج‏احمدآقا بود، به عنوان هدیه شرکت در جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی برای دو سال (ده سکه بهارآزادی)، تحویل ایشان دادم.

آقای [ابوالفضل] توکلی‏بینا، [مشاور رئیس‏ جمهور در امور اصناف] آمد. از تصمیم اخیرمان دربارة ارز صادراتی تشکر کرد و گفت اصناف هم راضی‏اند و تقاضا دارند، زمان تحویل ارز را بیشتر کنیم. آقای حسینی، برادر شهید سید صالح لبنانی آمد. پیشنهادی از دولت عمان برای تحسین روابط و همکاری آورده بود و کمک خواست.

عصر آقایان [احمد] جنتی، سید محمود هاشمی[شاهرودی] و [محمدرضا] علیزاده، از شورای نگهبان آمدند. برای سفر به رومانی کسب نظر کردند و برای کارهای ساختمانی و انتخابات و امور رفاهی کارکنان شورای نگهبان و تأسیس واحد تحقیقات که پیشنهاد آقای هاشمی است، استمداد نمودند. شب در دفترم ماندم. خیلی دیروقت خوابیدم.