خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه / آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1374 / کتاب «مرد بحران ها»

خاطرات روزانه / آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1374 / کتاب «مرد بحران ها»

  • یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۷۴

یکشنبه 14 خرداد  1374  //5  محرم 1416   //        4 ژوئن 1995

 

آقای [محمدحسن] رحیمیان و فرزندانش آمدند. اوضاع روحانیت اصفهان و وضع شهریه‌های علما را گفت که آیت‌الله خامنه‌ای توسط ایشان، بیش از دیگر مراجع، وجوه شرعی دارد. برای مراسم رحلت امام به مرقد نرفتم؛ سال‌های گذشته می‌رفتم، چون دیشب آنجا بودم و ملاحظات امنیتی هم اجتماع سران در چنین نقطه‌ای را تجویز نمی‌کند. به سد لتیان رفتیم. جمعی از بچه‌ها هم جمع شدند. عصر و شب، باران حسابی بارید. وقت به استراحت و مطالعه گذشت.