خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه / آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1374 / کتاب «مرد بحران ها»

خاطرات روزانه / آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1374 / کتاب «مرد بحران ها»

  • جمعه ۲۷ بهمن ۱۳۷۴

جمعه 27  بهمن  1374  //26  رمضان  1416   //     16 فوریه 1996

 

پیش از ظهر، بخشی ازکتاب سرگذشت فلسطین - ترجمه  خودم- را  برای خطبه‌های جمعه امروز مطالعه کردم؛ هنوز برای این زمان هم کتاب خوب و سودمندی است. در دانشگاه تهران، نماز جمعه را اقامه کردم. خطبه اول را دربارة فلسطین و در خطبه دوم توضیحاتی دربارة طرح فقرزدایی دادم. عصر هم مقداری از وقتم، صرف اصلاح خاطراتم برای چاپ شد. با بچه‌ها که جمع بودند، دربارة سفر به مازندران صحبت کردیم.