خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه / آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1374 / کتاب «مرد بحران ها»

خاطرات روزانه / آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1374 / کتاب «مرد بحران ها»

  • پنجشنبه ۷ دی ۱۳۷۴

پنج‏شنبه 7 دی 1374  //5 شعبان  1416   //    28 دسامبر 1995

 

عقد ازدواج را برای یکی از کارکنان دفتر بستم. آقایان [قربانعلی]دری[نجف‏آبادی] و [حسن]غفوری‏فرد و [مجید]عباس‏پور آمدند. در مورد ضعف مدیریت آقای امراللهی، رییس سازمان انرژی اتمی، مطالبی مطرح کردند که نتوانستند اثبات کنند؛ گفتم تا محرز نشود، نباید تغییر در مدیریت چنین سازمان حساس و دارای اسرار بدهیم. بنا شد مطالب‏شان را به دکتر [حسن] روحانی، [دبیر شورای عالی امنیت ملی]، برای پیگیری بدهند.

ساعت یک بعد از ظهر به فرودگاه [مهرآباد] رفتیم. با جمعی از بستگان، برای مراسم
شب هفت مرحومه والده، به سوی رفسنجان پروازکردیم. آقای [سیدهاشم] رسولی‏محلاتی [نماینده رهبری]  و [علی‏محمد بشارتی]، وزیرکشور و جمعی دیگر از شخصیت‌ها همراه بودند. یکسره به مسجد جامع رفتیم. جمعیت زیادی بود. بعد از قرآن و مداحی و سخنرانی آقای مجید انصاری، من تشکر کوتاهی داشتم. تقریباً همه ائمه‏جمعه و سران استان کرمان و یزد آمده بودند.

شام را منزل آشیخ محمد بودیم، جمعی از بستگان برای تسلیت آمدند. به عده خیلی زیادی شام دادند. خسته بودم. زودتر از معمول خوابیدم. بستگان، از جلسه[ختم] دیشب قم که مجلس خبرگان گرفته بودند و آقای [عبدالله] جوادیآملی، سخنرانی خوبی کرده‌اند، راضی بودند.