خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه / آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1374 / کتاب «مرد بحران ها»

خاطرات روزانه / آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1374 / کتاب «مرد بحران ها»

  • یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۷۴

یکشنبه 28 آبان 1374  //25 جمادی‌الثانی 1416   // 19 نوامبر1995

 

تا عصرکارهای عقب‏مانده دفتر را انجام دادم. عصر به جلسه هیأت دولت رفتم. بحث دربارة بودجه بود. توضیحی دربارة سفرکردستان دادم. شب میهمان رهبری بودم. دربارة مسایل‏کردستان، مسایل انفجارهای ریاض و اسلام‏آباد- که ممکن‏ است علیه ما مورد سوءاستفاده قرارگیرد- و خطر آمریکا و مسایل انتخابات آینده - که آیت‏الله خامنه‌ای گفت، بحث‌ها رفته‏رفته به خشونت می‌گراید- و در مورد قیمت‌ها و مسایل حوزه صحبت کردیم. رهبری از وضع اداره کشور پس از من اظهار نگرانی کردند و من گفتم، از این جهت مشکلی  نخواهد بود، ولی نگرانی از ناحیه خصومت آمریکاست که درگیری را شروع کرده و قاعدتاً اوج می‏گیرد و برایش عقبگرد مشکل است، ولی ایشان از این جهت نگرانی  چندانی ندارند. شب در دفترم ماندم.