خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه / آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1374 / کتاب «مرد بحران ها»

خاطرات روزانه / آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1374 / کتاب «مرد بحران ها»

  • جمعه ۱۹ آبان ۱۳۷۴

جمعه 19 آبان 1374  //16 جمادی‌الثانی 1416   // 10 نوامبر1995

 

تا ظهر در منزل مطالعه می‌کردم. آقای [محمدرضا] توسلی آمد و برای تأمین دارو جهت عمل جراحی پای فرزندش استمداد کرد. ظهر به میهمانی اخوی محمد در لالون رفتیم؛ به خاطر پاگشای یاسر، دیگر بچه‌ها را دعوت کرده بودند. والده و طیبه هم بودند، من به خاطر والده رفتم. هوای خوبی دارد. عصر کمی کوه نوردی کردیم.

آقای [علی‏محمد] بشارتی، [وزیر کشور] اطلاع داد که دیروز چند نقطه از جنگل‌های مازندران دچار حریق شده که خاموش نموده‌اند. از آقای [علی‏اکبر] مسعودی[خمینی]، متولی آستان قم، به خاطر سخت‌گیری نسبت به کسبه اطراف حرم گله داشت.