خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه / آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1374 / کتاب «مرد بحران ها»

خاطرات روزانه / آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1374 / کتاب «مرد بحران ها»

  • چهارشنبه ۱۷ آبان ۱۳۷۴

چهارشنبه 17 آبان 1374  //14 جمادی‌الثانی 1416   //   8 نوامبر1995

 

تا ساعت نُه صبح کارها را انجام دادم. خانم [بی‏نظیر] بوتو، [نخست‏وزیر پاکستان] و همراهان آمدند. امروز حجاب خوبی داشت. به خاطر بدحجابی پریروزش، گفته بودم خبرنگار نباشد. مراسم امضای اسناد، بدون حضور ما انجام شد. مذاکراتی در مورد گاز و نفت و کارخانه‌های نیشکر و سیمان و ... افغانستان داشتیم. با هم به فرودگاه رفتیم. در راه دربارة همکاری‌های هسته‌ای صحبت شد و نگرانی وزارت امورخارجه را از اخلال آنها در مسأله میزبانی ما برای کنفرانس اسلامی گفتم؛ گفت که زمان برگزاری مراسم پنجاهمین سال استقلال پاکستان را چند ماه به جلو انداخته‌اند که مزاحم برنامه ما نباشند. یکسره کنار هواپیما رفتیم و با خداحافظی رفتند؛ مراسم سان را حذف کردیم.

به دفترم برگشتم. مدیران سازمان تأمین اجتماعی، به عنوان افتتاح کنگره تحقیق دربارة بیمه‌های اجتماعی آمدند. آقایان دکتر [علیرضا] مرندی و دکتر [مهدی]کرباسیان گزارش دادند. دفترچه‌های بیمه اولین گروه صیادان و ملوانان را دادم و برایشان سخنرانی کردم[1].

پسر آقای سوهارتو، رییس‏جمهور اندونزی آمد. احوال‏پرسی کردم. بنا دارد، در ایران کار اقتصادی کند. با بنیاد مستضعفان برای همکاری در ایجاد کارخانه متانول و آمونیاک در قشم مذاکره کرده است. عصر در جلسه هیأت دولت، بحث تبصره‌های بودجه را داشتیم.

 

 

[1] - در بخشی از این سخنرانی آمده است: «اساس هر جامعه سالم و پویا، در گرو وجود انسان‏های سالم و کارآمد و اطمینان و آسودگی خاطر افراد جامعه نسبت به‌آینده، روحیه و عزم ملی را برای سازندگی و پیشرفت مضاعف می‌کند. تحت پوشش بیمه قراردادن تمامی افراد جامعه، به ویژه طبقات مستضعف و ازکارافتاده، صرف‌نظر از اینکه اقدامیÃ Äاسلامی و عدالتخواهانه است، از لحاظ اقتصادی نیز برای جامعه بسیار مهم و اساسی است. تحت پوشش بیمه قرار گرفتن ده میلیون نفر از افراد جامعه و اجرای طرح موفق بیمه رانندگان کامیون و اتوبوس و خانواده‌های آنان که حدود800 هزار نفر را شامل می‌شود، اقدامی بسیار مهم و ارزشمند است که باید اهمیت این طرح بیشتر برای مردم تشریح شود.» رجوع‌کنید   کتاب «هاشمی‏ رفسنجانی، سخنرانی‏های سال 1374»، دفتر نشر معارف انقلاب،1396.