خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه / آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1374 / کتاب «مرد بحران ها»

خاطرات روزانه / آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1374 / کتاب «مرد بحران ها»

  • جمعه ۵ آبان ۱۳۷۴

جمعه 5 آبان 1374  //2 جمادی‌الثانی 1416   //      27 اکتبر 1995

 

در منزل بودم. مقداری گزارش‏ها را خواندم و مقداری هم کتاب ابنادریس را مطالعه کردم. ظهر بخشی از بچه‌ها جمع بودند. با محسن و مهدی، دربارة مسایل انرژی هسته‌ای و صنایع نفت و گاز مذاکراتی داشتیم. محسن خواست که وام حساب 210 برای ساخت مصلای تهران را ببخشم‏که بیشتر کار بکنند. یاسر و مریم و کاظم که به رفسنجان رفته بودند، دیشب آمدند.