خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه / آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1374 / کتاب «مرد بحران ها»

خاطرات روزانه / آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1374 / کتاب «مرد بحران ها»

  • سه شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۷۴

سه‌شنبه 31 مرداد  1374  //24 ربیع‌الاول 1416             22 اگوست 1995

 

صبح با والده و همشیره صبحانه خوردیم. یاسر آنها را به چشم پزشکی جهادسازندگی بُرد. عینک جدید برایشان گرفت و دیدشان بهتر شد. پیش از ظهر، کارهای دیروز را انجام دادم. عقد ازدواج یکی از کارکنان را داشتیم. عصر جمعی از اعضای شورای اجتماعی زنان آمدند. پیشنهادهایی برای حُسن برگزاری کار در کنفرانس زن پکن داشتند؛ گفتم به دکتر حبیبی بدهند.

دکتر ولایتی آمد و گزارش سفر به سه کشور آفریقایی را داد. مقاومت آنها  در مقابل فشارهای آمریکا و استقبال در توسعه همکاری با ایران، ستودنی است. انتظار سفر من را دارند.

در شورای عالی انقلاب فرهنگی، بحث دربارة شرح وظایف خود شورا بود و ناتمام ماند. شب به خانه آمدم. والده و همشیره و مهدی و فاطی و بچه‌هاشان هم بودند. با هم شام خوردیم.