خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه / آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1373 / کتاب «صبر و پیروزی»

خاطرات روزانه / آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1373 / کتاب «صبر و پیروزی»

  • جمعه ۲۰ خرداد ۱۳۷۳

جمعه 20 خرداد 1373 //30 ذیحجه 1414 // 10 ژوئن 1994

 

امروز در خانه بودم. وقت به استراحت و مطالعه بولتن‌ها و انجام کارها که از دفتر آورده بودم، گذشت. عصر محسن آمد. دربارة شرکت متروی تهران و سازمان هواپیمایی و کارهای دیگر صحبت شد. توضیحاتی گرفت، برای ارائه به مرکزی که در دنیا تحت
 عنوان: «
Who is who»، شخصیت‌های جهان را معرفی می‌کنند و تقاضای بیوگرافی مرا داشته‌اند.