خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه / آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1373 / کتاب «صبر و پیروزی»

خاطرات روزانه / آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1373 / کتاب «صبر و پیروزی»

  • دوشنبه ۸ فروردین ۱۳۷۳

دوشنبه 8 فروردین 1373 15 شوال 1414 // 28 مارس 1994

 

یاسر سرماخوردگی و تب داشت. به دفترم رفتم. حسین [مرعشی، رییس دفتر رییس‌جمهور]، برای آوردن اثاثیهاش به کرمان رفته است. عفت دوبار از رفسنجان تلفنی احوال‌پرسی کرد. مهدی و فرشته به اصفهان و فائزه به شمال رفتند.

[آقای سیدمحمد جهرمی]، استاندار فارس آمد. گزارش پیشرفت کارها در استان و توسعه صنایع و تجارت با کشورهای جنوب را داد. از دکتر [هادی] منافی، [معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست]، گله داشت که برای سفر شیوخ خلیج فارس به استان برای شکار، اشکال‌تراشی میکنند و همچنین مانع بهرهگیری درست از دریاچه پریشان است. برای تکمیل خرابیهای سیل سال گذشته و توسعه امور استان استمداد کرد. خواستار احیای بانک استان و اختیارات استانی شد. از بهتر شدن وضع بارندگی در هفتههای اخیر گفت؛ جنوب کشور، امسال دچار خشکسالی است.

آقای [حسین] طاهری، استاندار تهران آمد. برای کنترل قیمتها و ساخت و ساز خانه در تهران پیشنهادهایی داشت. از بنیاد مستضعفان، برای امتناع از اجرای توافق در مورد واگذاری بخشی از باغ مهرشهر به دانشگاه علامهطباطبایی گله کرد.

آقایان [حمید] میرزاده، [معاون اجرایی رییس‌جمهور]، [عطاءالله] مهاجرانی، [معاون حقوقی رییس‌جمهور] و [مرتضی] الویری، [رییس شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری] آمدند، برای تعیین تکلیف سازمان عمران کیش، پس از تصویب قانون اخیر مناطق آزاد و انتقال اراضی کیش از سازمان به منطقه آزاد. در مکاتبهها اختلاف نظر داشتند. به نفع نظر آقای مهاجرانی، رفع اختلاف شد.

عصر شورای اقتصاد جلسه داشت. در مورد رگلاتور گاز وسرمایهگذاری شیلات تصمیم گرفتیم. مغرب به خانه آمدم. یاسر هنوز تب دارد و خوابیده است. دکتر آمپول پنیسیلین تزریق کرده؛ رو به بهبود است.