خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه / آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1373 / کتاب «صبر و پیروزی»

خاطرات روزانه / آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1373 / کتاب «صبر و پیروزی»

  • دوشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۷۳

دوشنبه 24 بهمن 1373 // 13 رمضان 1415// 13 فوریه 1995

 

 در گزارش‌ها خبر از پیشرفت دور از انتظار گروه طالبان در افغانستان، توجه را جلب می‌کند. بعد از انجام کارها، جمعی از نمایندگان زنجان آمدند. تقاضا داشتند که از انتزاع تاکستان از زنجان و الحاق آن به قزوین خودداری شود؛ در مقابل، اصرار خود تاکستانی‌ها را داریم.

اعضای کمیسیون برنامه و بودجه آمدند. دربارة مسائل زیادی منجمله کلان بودجه، صرفه‌جویی، ایجاد امنیت اقتصادی برای تشویق سرمایه‌گذاری، کنترل نقدینگی، هماهنگی و همدلی در سیاست‌های کلی ایجاد احزاب صحبت شد. جلسه شورای اقتصاد با چند مصوبه داشتیم. به منزل آمدم.

فاطی آمد. نقشه مرکز انجمن‌های خیریه را آورد. دنبال این است که ساختمانی برای استقرار انجمن‌های خیریه و امدادی که فعلاً در ساختمان‌های مختلف دولتی متفرق هستند، ساخته شود و برای اعتبارات استمداد کرد.