خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه / آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1373 / کتاب «صبر و پیروزی»

خاطرات روزانه / آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1373 / کتاب «صبر و پیروزی»

  • پنجشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۷۳

پنج‌شنبه 25 فروردین 1373 // 2 ذیقعده 1414 //14 آوریل 1994

 

در منزل بودم. کارها را به منزل آورده بودم؛ انجام دادم. دیشب باران داشتیم. آقای [محمدرضا] نوری [شاهرودی]، سفیرمان در لیبی آمد و وضع این کشور را گفت؛ تحریم دارد سختتر می‌شود. خودشان را با تحریم تطبیق دادهاند. دینار - پول ملی‌شان- سقوط کرده است. اخیراً با مأیوس شدن از کوتاه آمدن آمریکا، مواضعشان سختتر شده است. [عبدالسلام] جلود، از اقدام به ارسال مسافر از لیبی به بیتالمقدس رنجیده و خانهنشین است. روابط اقتصادی ما توسعه یافته و رو به توسعه است. خواستار برگشت به ایران، پس از اتمام دوره سفارت است. وزارت امورخارجه خواسته که یک سال دیگر ادامه دهد.

شب آشیخ حسین هاشمیان آمد. برای راه و آب جلگه کشکوییه و نیز فرودگاه رفسنجان و نگرفتن عوارض از صادرات پسته استمداد کرد. از بعضی از موذی‌گری‌ها که در ارتباط با من، از سوی مراکز ضدانقلاب یا افراد فریب‌خورده بروز میکند، اظهار ناراحتی کرد. گفتم چنین وضعی همیشه بوده و باز هم خواهد بود.