خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه / آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1373 / کتاب «صبر و پیروزی»

خاطرات روزانه / آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1373 / کتاب «صبر و پیروزی»

  • شنبه ۳۰ مهر ۱۳۷۳

 

شنبه 30 مهر 1373 16 جمادیالاول 1415// 22 اکتبر 1994

 

آقای [فریدون] وردینژاد، [رییس سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی] آمد. گزارش مقدمات کار انتشار روزنامه ایران را گفت و از به موقع اقدام شدن مسأله مبارزه با گرانی تعریف کرد و گفت محافل سیاسی را گیج و مخالفان را سردرگم کرده است و از مقابله با تبلیغات سهمگین اسراییل و آمریکا علیه ایران، به بهانه انفجار امیا گفت.

آقای [محمد] رییسی، نماینده سابق شهرکرد آمد. مقداری اظهار ارادت و وفاداری به من کرد و از محبوبیتش در شهرکرد و حذف خودش توسط شورای نگهبان در انتخابات سابق مجلس گفت و تظلم کرد. از دکتر [محمدعلی] نجفی، [وزیر آموزش و پرورش] برای ندادن کار گله داشت و برای تأسیس مدرسه و گرفتن جواز سردفتری استمداد کرد.

آقای [حسین] محمدی، معاون سیاسی سازمان صدا وسیما آمد. اقدامات جدید و سیاست‌های جدید در صدا وسیما را توضیح داد و اظهار تقدیر از اقدام مبارزه با گرانی داشت و سیاست‌های حمایتی تبلیغی صداوسیما را گفت و قرار شد از هماهنگی ضدانقلاب داخلی و خارجی و گرانفروشان و جناحهای سیاسی مخالف برای جلوگیری از موفقیت طرح مبارزه افشاگری کنند. همین قرار با خبرگزاری [ایرنا] هم گذاشته شد.

دکتر حبیبی، برای امور جاری آمد و دربارة سیاست ادامه مبارزه با گرانفروشی و مسئولیت دکتر عادلی مذاکره شد. شب شورای عالی امنیت ملی جلسه داشت. دربارة وقار و محاکمه او و عراق و لشکرکشی آمریکا و سقوط هواپیمای آسمان و جزایر بحث شد.