خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه / آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1373 / کتاب «صبر و پیروزی»

خاطرات روزانه / آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1373 / کتاب «صبر و پیروزی»

  • شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۷۳

شنبه 15 مرداد 1373 27 صفر 1415 // 6 آگوست 1994

 

[آقای عبدالرحیم گواهی]، سفیرمان در نروژ آمد. گزارشی از وضع آنجا و حاکمیت زنان در حکومت نروژ و افراط‌کارهای‌هایشان در بی‌بند و باری و همکاری‌شان با ضدانقلاب ایران به عنوان حقوق بشر گفت. اجازه گرفت که برخورد صریح و از موضع بالا داشته باشیم.

[آقای فریدون حق‌بین]، سفیرمان در گرجستان آمد. برای سفرم اصرار داشت و نیز دادن گاز مورد تقاضای گرجی‌ها و گفت امسال خط لوله گاز روسیه به ترکیه، از طریق گرجستان وصل می‌شود.

آقایان [محمد] فروزنده و تولایی آمدند. گزارش مذاکرات با هیأت لیبی را دادند و چیزهایی که از اقلام نظامی می‌خواهند. قیمت بسیار پایین پیشنهاد داده‌اند. گفتم به قیمت مناسب مورد نظر خودمان داده شود.

آقای [محمدعلی] نظران، [رییس دفتر عمومی حفاظت اطلاعات ستاد فرماندهی کل قوا] آمد. پیشنهادی در مورد گیت‌های امنیتی آورده بود که بعضی از نیروهای داخلی ساخته‌اند. آقایان [محمدجواد] ایروانی و علی‌زاده آمدند. گزارش سفر به کشور مالی و پیشنهادهای همکاری را دادند؛ آن‌ها بیشتر دنبال دریافت کمک هستند و ما می‌خواهیم، کمک‌های فنی و مدیریتی باشد و نه مالی.

آقای هویدا آمد. برای گرفتن کار استمداد کرد. عصر شورای عالی امنیت ملی جلسه داشت. دربارة مسائل قزوین و آیین‌نامه همکاری سپاه و نیروهای انتظامی در آشوب‌ها بحث شد.