خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه / آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1373 / کتاب «صبر و پیروزی»

خاطرات روزانه / آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1373 / کتاب «صبر و پیروزی»

  • جمعه ۱۲ فروردین ۱۳۷۳

جمعه 12 فروردین 1373 19 شوال 1414 // 1 آوریل 1994

 

ساعت نه صبح با محافظان به سد لتیان رفتیم. یاسر هم بعداً رسید. مهدی و فائزه و همشیره فاطمه و [فرزندش] مسعود و محمد اخوی‌زاده و علیرضا توکلی با خانوادهها هم ظهر آمدند. هوا معتدل بود. نم نم باران هم در عصر و شب داشتیم. بیشتر به استراحت و قدم زدن در ساحل سد گذشت.

 آب سد رو به فزونی است که معمولاً تا خردادماه، حالت صعودی و سپس تا بهمن‌ماه، حالت نزولی دارد. به خاطر بارانی شدن هوا و عدم امکان استفاده از دریاچه، بچهها هم بیشتر در داخل ساختمان، به انجام مسابقههای گوناگون و بازیها میپرداختند.