خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه / آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1372/ کتاب «صلابت سازندگی»

خاطرات روزانه / آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1372/ کتاب «صلابت سازندگی»

  • پنجشنبه ۱ مهر ۱۳۷۲

پنج‌شنبه 1 مهر 1372  | 6 ربیع الثانی 1414 23 سپتامبر 1993

 

مسأله مهم جهانی همچنان مسائل روسیه است که مبهم و غیرقابل پیش‌بینی است. آقای [مصطفی] پورمحمدی از وزارت اطلاعات، همراه آقای سجادی آمدند و از کارهایی که برای کسب تکنولوژی‌های باارزش، با امکانات [وزارت] اطلاعات انجام شده است، گزارش دادند.

عقد یکی از کارمندان را خواندم و هدیه‌ای دادم. آقای [مسعود] شهسواری آمد. از زحماتی که برای تعمیر خانه کشیده است، تشکر کردم. مجمع تشخیص مصلحت جلسه داشت. در مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان در خصوص اراضی کشت موقت بحث بود که ناتمام ماند. تا ساعت چهار کار کردم و به خانه آمدم.

آقای [فریدون] وردی‌نژاد، [مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی-ایرنا-]، تلفنی در مورد اظهارات رئیس ‌جمهور کره جنوبی در خصوص تمایل به همکاری بیشتر با ایران و درخواست تأمین امنیت بیشتر برای کارکنان کره‌ای گفت.