خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه / آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1372 / کتاب «صلابت سازندگی»

خاطرات روزانه / آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1372 / کتاب «صلابت سازندگی»

  • دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۷۲

دوشنبه 18 مرداد 1372  | 20 صفر 1414 9 آگوست 1993

 

در خانه بودیم. کارهای دفتر را به خانه آوردند. وقت را به مطالعه و استراحت گذراندم. ناهار محسن و یاسر هم بودند. بچه‌های محسن، عماد و علی هم بودند. عصر همه به کرج رفتند و من در منزل تنها بودم. قرار بود فاطی امشب برسد، نیامد. آخر شب با بلژیک، منزل قدسی، [خواهر عفت] تماس گرفتیم. معلوم شد که چهارشنبه خواهد آمد.