خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه / آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1372 / کتاب «صلابت سازندگی»

خاطرات روزانه / آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1372 / کتاب «صلابت سازندگی»

  • شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۷۲

شنبه 16 مرداد 1372  | 18 صفر 1414 7 آگوست 1993

 

ساعت هشت و نیم صبح به دفترم رفتم. با دکتر حبیبی و آقای ناطق نوری دربارة کابینه و مشکل نرسیدن به موقع دکتر مرندی صحبت کردم.

مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی قم آمدند. گزارش کار دادند و کمک خواستند. سه هزار و پانصد دانشجو دارند. آقایان [محمدتقی] مصباح یزدی و نواب آمدند و برای مؤسسه باقرالعلوم (ع) کمک خواستند؛ می‌خواهند اعتبار رسمی دانشگاهی داشته باشند، ولی اسم حوزه باشد، نه دانشگاه.

دکتر هاشمی گلپایگانی برای دستور شورای عالی انقلاب فرهنگی آمد. دربارة مسئولیت وزارت فرهنگ وآموزش عالی صحبت شد؛ برنامه‌هایش را گفت. دکتر حبیبی برای صحبت در موردکابینه جدید آمد و گزارش مذاکره با وزرای جدید و وزرای رفتنی را داد.

عصر آقایان [عباس احمد] آخوندی، [محمد] فروزنده و [یحیی] آل‏اسحاق آمدند؛ بناست به ترتیب وزیر جدید مسکن و شهرسازی، دفاع و بازرگانی باشند. دربارة برنامه و نظراتشان صحبت شد. آقای فروزنده مشکل ناهماهنگی با ستادکل فرماندهی و سپاه و
ارتش را مطرح کرد و آقای [اکبر] ترکان، [وزیر دفاع] نگران است؛ دلداری‌اش دادم.

آقای دکتر [رضا] ملک‌زاده آمد. از عدم معرفی در کابینه جدید اظهار خوشحالی کرد، ولی عدم رضایت از معرفی دکتر مرندی را گفت. توصیه به همکاری کردم. آقای [بیژن نامدار] زنگنه آمد. از برخوردهای نژادحسینیان گله داشت که معتقد است مضمون نامه محرمانه‌ای را به روزنامه رسالت داده. گفت حدود پنجاه سد را می‌توانیم در برنامه دوم شروع و اجرا نماییم. دکتر نوربخش، [وزیر امور اقتصادی و دارایی] آمد. خواست که به آقای آل اسحاق توصیه کنیم که هماهنگ باشد. ترجیح می‌دهد که آقای [مرتضی] محمدخان وزیر بازرگانی شود. گزارش مراحل نهایی مذاکره برای دریافت وام ده میلیارد دلاری از چین را داد.

از استخر استفاده کردم. تا ساعت نُه شب کارها را انجام دادم و به خانه آمدم. با عفت و یاسر شام خوردیم. عفت رفته، خانه تعمیر شده را دیده و راضی است.