خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه / آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1372 / کتاب «صلابت سازندگی»

خاطرات روزانه / آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1372 / کتاب «صلابت سازندگی»

  • شنبه ۹ مرداد ۱۳۷۲

 

شنبه 9 مرداد 1372  | 11 صفر 1414 31 ژوئن 1993

 

دکتر مهاجر از دانشگاه پزشکی شهید بهشتی آمد و دربارة وزارت بهداشت و درمان و کابینه نظراتی داد؛ بد نبود. اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی پزشکان آمدند. دربارة وزیر کابینه برای بهداشت و درمان پیشنهادهایی دادند و از تأسیس انجمن اسلامی موازی دیگر از سوی رادیکال‌ها بعد از آنها انتقاد داشتند.

اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی جامعه پزشکی هم آمدند و توضیحات دربارة اعضا وکار خودشان دادند. عجیب است که آنها هم از تأسیس این انجمن انتقاد داشتند؛ هر دو را توصیه به وحدت کردم.

دکتر [حسن] حبیبی آمد. در مورد کابینه آینده مذاکره کردیم. عصر شورای عالی امنیت جلسه داشت. دربارة حمله اسراییل به لبنان و خرید فرآورده‌های نفتی از عراق بررسی و تصمیم‌گیری شد. خبر رسید که در ساعت هفت بعد از ظهر با کمک ایران و سوریه و
آمریکا، آتش‌بس در لبنان برقرار می‌شود. بعد از جلسه آقای [محسن] رضایی، [فرمانده کل سپاه] آمد و برای برنامه خانه سازی سپاه استمداد کرد. دربارة وزیر دفاع آینده صحبت شد.

شب در دفترم ماندم. در گزارش‌ها هم توقف جنگ در لبنان و عدم توفیق اسراییل در سرکوب حزب‌الله آمده است.