خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه / آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1372 / کتاب «صلابت سازندگی»

خاطرات روزانه / آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1372 / کتاب «صلابت سازندگی»

  • جمعه ۱۸ تیر ۱۳۷۲

جمعه 18 تیر 1372 | 18 محرم 1414 9 ژوئن 1993

 

در منزل بودم. به اندازه کافی بولتن و کار آورده بودم که تمام وقتم را پُر کرد. ظهر محسن و مهدی و خانواده‌ها بودند. محسن دربارة طرح مصلای تهران و خسارات وارده بر کارخانه آلومینیوم اراک به خاطر قطع برق و وضع فولاد آلیاژی یزد مطالبی داشت. تلفنی با عفت در لندن صحبت کردم؛ گفت امروز وقت آزمایش دارد.

احمدآقا [خمینی] آمد. دربارة برنامه سفرم و کابینه آینده صحبت شد. تلاش داشت بداند که چه تعویضی در پیش است؛ چون هنوز تصمیم نگرفته‌ام، چیزی به دست نیاورد. صبحانه را با یاسر خوردیم، ولی شام تنها بودم.