خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی؛ سال 1370؛ کتاب سازندگی و شکوفایی

خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی؛ سال 1370؛ کتاب سازندگی و شکوفایی

  • جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۷۰

جمعه 24 خرداد |  1 ذیحجه 1411 14 ژوئن 1991

 

 در خانه بودم. بیشتر وقت به مطالعه گزارش‌ها و انجام کارها و خواندن کتاب «آخرین سفر شاه»[1] گذشت. بچه‌ها هم بودند.

دکتر ولایتی، [وزیر امور خارجه]، تلفنی اجازه خواست که به مکه برود؛ با اینکه هنوز تکلیف محل مراسم برائت در مکه مشخص نشده است.

 

 

[1] - کتاب «آخرین سفر شاه» نوشته ویلیام شوکراس، از برجسته ترین و مستندترین کتاب هایی است که دربارة سال‌های آخر حکومت محمدرضاشاه پهلوی نوشته شده است. در این کتاب نویسنده سعی نموده است با بهره‌گیری از منابع مستقیم و مستند و تا حدی بی طرف، سال های آخر رژیم شاه، جریان های دوره انقلاب، زندگی شاه در تبعید، سیر بیماری او، جریان های مربوط به معالجه و چگونگی مرگ وی با گفت و گو و مصاحبه با افراد مرتبط بررسی نماید. این کتاب با ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی، توسط نشر البرز، به فارسی منتشر شده است.