خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی؛ سال 1370؛ کتاب سازندگی و شکوفایی

خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی؛ سال 1370؛ کتاب سازندگی و شکوفایی

  • سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۷۰

 

سه‌شنبه 17 اردیبهشت |  22 شوال 1411 7 می 1991

 

ساعت هشت صبح به دفترم رسیدم. سفیرمان در بحرین آمد و اوضاع آنجا را گفت. وزیر امور خارجه آلمان آمد و از طرف صدراعظم، مرا به آلمان دعوت کرد. از مواضع جمهوری اسلامی قدردانی نمود و از اشتباه اروپا در حمایت از صدام در گذشته گفت و از ضررهای ناشی از صدام و درباره عراق و منطقه صحبت شد.

بر لزوم ادامه تحریم اقتصادی و تلاش برای محاکمه صدام و انتخابات آزاد در عراق توافق کردیم. برای اتمام نیروگاه بوشهر و توسعه همکاری موافقت کرد. [آقای هلموت کهل]، صدراعظم آلمان را به ایران دعوت نمودم.

هیئت امنای دانشگاه تربیت مدرس جلسه داشت. سه مرکز تحقیقات را تصویب و نیازها را تأمین کردیم. عصر دکتر [حسن] حبیبی برای امور جاری آمد. سفیر چین برای خداحافظی آمد. مدیر مجموعه صنفی اقتصادی بزرگ ایتالیا آمد و گفت نخست وزیر ایتالیا برای افتتاح فولاد مبارکه به ایران می‌آید و از توسعه همکاری با ایران گفت.

شب مجمع تشخیص مصلحت جلسه داشت. مشکل بازسازی رفع شد. همچنین مصوبه مجلس درباره مسئله اجرای بقیه موارد اصلاحات ارضی رژیم گذشته که با نظر شورای نگهبان متوقف شده است، در دستور بود که ناتمام ماند. شام خوردیم و نزدیک ساعت دوازده شب به خانه رسیدم.