خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی؛ سال 1370؛ کتاب سازندگی و شکوفایی

خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی؛ سال 1370؛ کتاب سازندگی و شکوفایی

  • جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۷۰

 

جمعه 13 اردیبهشت  |  18 شوال 1411 3 می 1991

 

 در خانه بودم. مقداری از کارهای عقب مانده دوران سفر را آوردند. انجام دادم. مقداری هم برای رفع خستگی سفر، استراحت نمودم.

عصر محسن آمد. راجع به مشکلات اجرایی ساصد [= سازمان صنایع دفاع] گفت. همسر آقای [عبدالمجید] معادیخواه آمد. پیغامی را درباره نحوه اداره بنیاد تاریخ در دوران غیاب خودش داد؛ به او گفته‌اند که به پنج سال زندان محکوم شده است.