خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی؛ سال 1370؛ کتاب سازندگی و شکوفایی

خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی؛ سال 1370؛ کتاب سازندگی و شکوفایی

  • یکشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۷۰

یکشنبه 18 اسفند |  3 رمضان 1412 8 مارس 1992

 

 آقای [یوسف بن] علوی، وزیر امور خارجه عمان با دکتر ولایتی آمدند. پیشنهاد اصلاح روابط با مصر و الجزایر و آمریکا و همکاری برای کمک به جمهوریهای اسلامی جدا شده از شوروی را داشت. در مورد الجزایر و مصر اظهار آمادگی کردم و در مورد آمریکا گفتم قبل از هر چیز باید آمریکا اموال ایران را آزاد کند.

همچنین به حکام جنوب خلیج فارس پیغام دادم که برای بالا بردن قیمت نفت همکاری کنند.

آقای [محمدحسین] رضایی، سرپرست [سازمان] حج [و زیارت] آمد. گزارش انجام عُمره را داد. کار عُمره امسال تمام شده و خوب انجام شده و اواخر، ارز شناور بوده است. گفت برای حج آینده روی یکصدوپانزده هزار نفر توافق شده است.

دکتر [محمدحسین] عادلی، [رئیس بانک مرکزی] آمد و گزارش سفر به ترکمنستان و ازبکستان را داد و تصمیمات متحذه را گفت. وضع ترکمنستان خوب نیست؛ ازبکستان بهتر است. قرار شده شعبه بانک در آنجا داشته باشیم و پنجاه میلیون دلار اعتبار [صادراتی] به آن‌ها بدهیم. همچنین [خلیج] قره بغاز را که بستهاند و باعث بالا آمدن آب خزرشده، باز کنند.

آقای [هادی] نژاد حسینیان، [وزیر صنایع سنگین] آمد. گزارش وضع صنعت خودرو را داد و خواستار حمایت بیشتر از صنعت داخلی در مقابل واردات ماشین شد. قرار شد با ورود بخشی از اتومبیلهای کرهای خریده شده توسط شهرداری تهران موافقت کنند.

عصر در جلسه هیئت دولت شرکت کردم. افطار میهمان آیتالله خامنهای بودم. درباره ارسال دارو برای آذربایجان و ارمنستان و مسائل عمومی کشور مذاکره داشتیم. امسال ایشان روزه میگیرند؛ به خاطر عمل کیسه صفرا، حال‌شان مساعدتر است. سالهای قبل نمیتوانستند روزه بگیرند.