خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی؛ سال 1370؛ کتاب سازندگی و شکوفایی

خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی؛ سال 1370؛ کتاب سازندگی و شکوفایی

  • شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۷۰

شنبه 26 بهمن |  11 شعبان 1412 15 فوریه 1992

 

به خاطر آماده شدن برای امور میهمانان اجلاس سران سازمان اکو تا ساعت ده صبح را آزاد گذارده بودند. ساعت ده، آقای [سید عبدالله] شیرازی، امام‌جمعه مشهد آمد. از سفر عُمره برگشته بود. با کاروانهای آزاد رفتهاند. از سفرش راضی است. برای تکمیل لوله کشی روستاهای داراب کمک خواست و پیشنهاد داشت که اجازه صدور حدود پانزده هزار راس گوسفند به شخصی بدهیم که بخشی از درآمد آن را صرف تکمیل لولهکشی کنند؛ نپذیرفتم. تذکراتی در جهت وحدت و حفظ هر دو خط داد. از تضعیف خط چپ احساس نگرانی دارد.

آقای [عباس واعظ] طبسی آمد. عازم عُمره است. اوضاع مشهد را گفت و از برنامههای دولت تشکر نمود. توصیه داشت که برای کنفرانس امام رضا (ع) به مشهد بروم؛ پذیرفتم. تأکید کردم که از امکانات آستان‌قدس [رضوی]، برای امور فرهنگی جمهوریهای مسلمان نشین شوروی استفاده شود.

آقای [سید محمدکاظم] خوانساری آمد. گزارش سفر به مراکش و ملاقات با سلطان‌حسن را داد. گفت خیلی تواضع و محبت داشته و خواستار توسعه همکاری

بوده است. گفته علمای ایران و مراکش، برای همکاری و هماهنگی فکری، ملاقات و بحث کنند و خواسته که زود جواب بدهم؛ موافقت کردم. آقای موسوی آمد. درباره برنامههایش در لبنان صحبت شد. گفتم برای کمک به آزادی گروگانهای آلمانی تلاش کنند.

ظهر فاطی آمد. ناهار را با هم خوردیم. دکتر [مصطفی] مُعین، [وزیر فرهنگ و آموزش عالی]، تلفنی گزارش سفر به لیبی را داد و گفت باعث خوشحالی لیبیاییها شده است. ساعت سه بعد از ظهر به فرودگاه [مهرآباد] رفتم. آقای [تورگوت] اوزال، رئیس‌جمهور ترکیه رسید. برای شرکت در اجلاس اکو آمده است. استقبال رسمی، سان، رژه و مصاحبه کوتاه انجام شد.[1] سپس آن‌ها به اقامتگاه رفتند و من برای استقبال از نواز شریف، نخست وزیر پاکستان ماندم.

آقای نواز شریف، در ساعت چهار وارد شدند. زن و بچههایش هم همراه او هستند. استقبال و سان و رژه انجام شد. مصاحبه کوتاهی داشتیم[2] و آن‌ها به سوی سعدآباد حرکت کردند. در مسیر دفترم، به ملاقات رهبری رفتم. درباره مذاکرات اکو مشورت کردیم. همچنین در خصوص نامزدی آقای [سید هاشم] رسولی [محلاتی] در انتخابات و مسئله ثبت جامعه روحانیت مبارز و عوارض ساختمان تجاری دانشگاه امام صادق (ع) مذاکره نمودیم.

غروب به دفترم رسیدم. [آقایان عبدالرحمن الاوزی و عبدالبار القین]، رؤسای حفاظت محیط‌زیست کویت و عربستان سعودی آمدند. برای تقویت حفظ محیط‌زیست استمداد کردند و درخواست پرداخت حق عضویت عقب افتادة اعضا را نمودند. بناست از اینجا به ریاض بروند. به ملک‌فهد پیغام دادم که به وعدهاش در مورد بالا بردن قیمت نفت عمل کند و به هشام ناظر، [وزیر نفت]، دستور همکاری بدهد.

ساعت هفت و نیم به اقامتگاه آقای اوزال در سعدآباد رفتم. مذاکرات داشتیم. درباره شرایط منطقه، مسائل اکو، کشتی توقیفی، قبرس شمالی و لوله گاز عراق و اوکراین صحبت کردیم. تقاضا داشت که در فعالیتهای اقتصادی، قبرس‌شمالی را شریک کنیم و برای جلوگیری از تجزیه کردستان عراق، همکاری کنیم. گفت دستگاه قضایی ترکیه مستقل عمل میکند و مشکل کشتی از آن‌ها است و امید به حل دارند.

به خانه آمدم. عفت هم آمد. از تشریفات استقبال از همسر و دختران نوازشریف ناراضی است. او هم به فرودگاه آمده بود و با خانواده نوازشریف به سعدآباد رفت. به تشریفات تذکر دادم.

 

 

[1] - رجوع‌کنید ← کتاب «هاشمی‌رفسنجانی، مصاحبه‌های‌سال 1370»، دفتر نشر معارف انقلاب، 1392.

[2] - رجوع‌کنید ← کتاب «هاشمی‌رفسنجانی، مصاحبه‌های‌سال 1370»، دفتر نشر معارف انقلاب، 1392.