خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی؛ سال 1370؛ کتاب سازندگی و شکوفایی

خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی؛ سال 1370؛ کتاب سازندگی و شکوفایی

  • پنجشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۷۰

پنج‌شنبه 24 بهمن |  9 شعبان 1412 13 فوریه 1992

 

 ساعت هشت در دفتر بودم. ساعت نُه صبح، رئیس مجمع خلق لیبی آمد. از حمایت‌های سیاسی ایران از لیبی در جریان تهدید آمریکا و فرانسه و انگلیس تشکر داشت؛ خیلی ترسیدهاند. دلداری‌شان دادم. آقای [رجبعلی] حیدرزاده، نماینده رهبری در جهادسازندگی آمد. از وجود افکار افراطی در جهاد و اسراف در هزینه سفرهای خارجی گفت. خواستم که مواظب عدم استفاده از امکانات جهاد سازندگی در انتخابات باشند.

آقای [دکتر محمدرضا] نوری دلویی آمد؛ محقق مهندسی ژنتیک است. از اهمیت این دانش جدید گفت. مرکزی برای توسعه آن تأسیس کرده و خواستار حمایت بیشتر برای اجرای برنامهها شد؛ قول کمک دادم.

آقای سید محمدباقر مهدوی کرمانی، [رئیس دادگاه خانواده تهران] آمد. بنا دارد نامزد نمایندگی مجلس از کرمان بشود. تذکرات و پیشنهادهای خیرخواهانه‌ای در مورد جمع نقدینگی و مهار آبها و استفاده از آب‌های زیرزمینی تهران داشت. خواستار ملاقات بیشتر و مرتب شد. او را بین داشتن دفتر [ثبت ازدواج و طلاق] و شغل قضایی مخیر کرده‌اند که اولی را انتخاب کرده و از قضاوت کنار رفته است.

 آقای [حسین] غزالی، مدیر جدید روزنامه خراسان آمد. گزارش وضع روزنامه را که از دست رادیکالها درآمده، داد؛ راضی است. بیست و پنج هزار نسخه در روز تیراژ دارد. برای تأسیس چاپخانه جدید کمک خواست.

 جمعی از محققان مرکز تحقیقاتی [پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی]، آقایان [محمدتقی] دانش پژوه، احمد بیرشک، عنایت الله رضایی و ابراهیمی، همدرس زمان تحصیلم در قم و خانم [آذرمیدخت] مشایخ فریدنی و دو خانم دیگر آمدند. از تعویض آقای [محمود] بروجردی، داماد امام ناراحت‌اند. خواستار برگشت او هستند و مدعیاند با رفتار خوب، محققان را جذب و راضی نموده است.

عصر [آقای عبدالعزیز المساعید]، رئیس مجلس کویت و جمعی از نمایندگان مجلس کویت آمدند. درخواست توسعه همکاری داشتند. از مواضع ایران، ممنون و شرمندة کمکهای کویت به صدام در زمان جنگ هستند. مقداری به صدام و آمریکا بد گفتند. در راه خانه، برای شنا به استخر باشگاه نهاد رفتم.