خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی؛ سال 1370؛ کتاب سازندگی و شکوفایی

خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی؛ سال 1370؛ کتاب سازندگی و شکوفایی

  • سه شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۷۰

سه شنبه 22 بهمن |  7 شعبان 1412 11 فوریه 1992

 دیشب برف آمده و امروز هم در شمیران میبارید و هوا سرد بود. برای شرکت در

مراسم راهپیمایی [بیست و دوم بهمن] تا نزدیک میدان آزادی با ماشین رفتیم و در میان مردم راهپیمایی کردیم. مردم خیلی پرشور برخورد نمودند. جمعیت خوبی آمده بودند و مراسم با حالی بود. من هم صحبت کوتاهی کردم.[1]

با هلیکوپتر از بالا اجتماع مردم در خیابانها را دیدم. در این سرما، خیلی زیاد شرکت کردهاند. عفت و بچهها هم شرکت کرده بودند و از کثرت جمعیت در این سرما تعجب داشتند. سرشب حاجیه والده و همشیرهها - فاطمه و طیبه- آمدند. والده و طیبه با تعدای از بستگان، عازم سفر عُمره هستند. حال والده خوب است. مقداری احوال‌پرسی کردیم. شام نماندند. در منزل محمد - همشیره زاده- قرار دیدار با دیگر بستگان دارند. والده و همشیره حاضر نیستند از روستای بهرمان مهاجرت کنند و علاقهمند به زندگی روستایی با معاش کشاورزیاند.

آقای [محمود] واعظی تلفنی اطلاع داد که برای کارشکنی در امر اجتماع سران اکو در تهران، وقت جلسه کشورهای عضو مشترک المنافع را تغییر دادهاند که سران آن‌ها نتوانند به تهران بیایند؛ قرار شد برای حل مشکل پیگیری شود.

 

[1] - رجوع‌کنید ← کتاب «هاشمی‌رفسنجانی، سخنرانی‌های‌سال 1370»، دفتر نشر معارف انقلاب، 1392.