خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی؛ سال 1370؛ کتاب سازندگی و شکوفایی

خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی؛ سال 1370؛ کتاب سازندگی و شکوفایی

  • پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳۷۰

پنج‌شنبه 3 بهمن |  17 رجب 1412 23 ژانویه 1992

 

 در گزارشها، اخبار الجزایر و فشار کودتاچیان بر جبهه اسلامی در رأس است. دکتر [مصطفی] معین، [وزیر فرهنگ و آموزش عالی] آمد. گزارش کارها را داد و از مشکلات مالی اظهار ناراحتی کرد. آقای [سید محمود] دعایی آمد. تقاضای آقای سید ابوالفضل موسوی زنجانی را مبنی بر کمک به گرفتن زمینی در زنجان که در طرح قرار گرفته است، آورد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسه داشت. طرح تعدّد کاندیداها که در اثر اختلاف مجلس و شورای نگهبان به مجمع ارجاع شده بود، براساس نظر شورای نگهبان اصلاح شد. همچنین مصوباتی در جهت حل مشکلات وزارت مسکن و شهرسازی داشتیم.

تا ساعت شش کارها را انجام دادم و به خانه آمدم. عفت برای مراسم عروسی فرزند شهید مطهری رفت. یاسر شام درست کرد. [آقای محمدتقی علی‌حسینی]، کارگر کشاورزی‌مان از نوق آمده بود. اوضاع آنجا را گفت.