خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی؛ سال 1370؛ کتاب سازندگی و شکوفایی

خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی؛ سال 1370؛ کتاب سازندگی و شکوفایی

  • شنبه ۲۱ دی ۱۳۷۰

 

شنبه 21 دی |  5 رجب 1412 11 ژانویه 1992

 

 آقای [مصطفی] پورمحمدی از [وزارت] اطلاعات آمد. راجع به مسائل ایرلند و انگلستان، پ.ک.ک و ترکیه، منافقین در امارات، آذربایجان شوروی سابق و انتخابات رفسنجان مطالبی داشت.

آقای [حمید] میرزاده،‍ [معاون اجرایی رئیس‌جمهور]، برای امور بازسازی و طرح عمرانی بوشهر و مسائل ارزی و اعتبارات سال آینده آمد. گزارش سفرش به استرالیا را داد و در مورد سفر آینده من به جنوب و کیش گفت. دکتر هاشمی گلپایگانی، برای دستور شورای عالی انقلاب فرهنگی آمد.

 آقایان [محسن] نوربخش و [مسعود روغنی] زنجانی و [محمدحسین] عادلی برای مسائل ارزی و ریالی سه ماه آخر سال آمدند. در مورد کیفیت تأمین نیازهای ریالی و ارزی و صرفه جوییها تصمیمگیری شد. تا سرشب کارها را انجام دادم. سرشب احمد آقا آمد. دو هفته در سفر بوده؛ با ماشین و به صورت ناشناس، به چند استان مرکزی و جنوبی رفتهاند.

شورای عالی امنیت ملی جلسه داشت. مسائل افغانستان، آوارگان، هیرمند و آینده افغانستان در دستور بود. شب به خانه آمدم. با عفت و یاسر شام خوردیم.