خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی؛ سال 1370؛ کتاب سازندگی و شکوفایی

خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی؛ سال 1370؛ کتاب سازندگی و شکوفایی

  • شنبه ۹ آذر ۱۳۷۰

 

 شنبه 9 آذر |  22 جمادی الاول 1412 30 نوامبر 1991

 

در اخبار، موضوع اعلام بانک مرکزی شوروی درخصوص عجز از پرداخت پول هزینههای کشور و اعلان [سلیمان] دمیرل، در ترکیه، درخصوص مشکل جاری اقتصادی با سیاستهای حکام سابق جلب توجه میکند.

آقایان [رضا] ملک زاده، [وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی] و معاونش [مرتضی] آذرنوش آمدند. گزارش وضع دارویی کشور و قاچاق شدن دارو به خارج به خاطر ارزانی را دادند و برای گران کردن تدریجی اجازه گرفتند. سیاست تخصیص یارانه با کالاهای اساسی و حساس، باعث قاچاق این کالاها به خارج و سوءاستفاده سودپرستان است.

آقایان [حسن] شفتی، [مدیرعامل شرکت هواپیمایی هما] و نظرینیا، کمک خلبانی که با هواپیمایش، توسط محمدی به عراق فرار کردند و این شخص مقاومت کرد و تسلیم نشد و سال‌ها اسارت را با مشکلات تحمل کرد، آمدند. کمک خلبان، شرحی از بدرفتاریهای بعثی‌ها داد و تسبیحی از هسته خرما که در اسارت برای من ساخته بود، آورد و هدیه کرد. تشکر کردم و گفتم، از این به بعد، شاهد انتقام مهمی از ظلمهای بعثیها خواهیم بود.

شب شورای عالی امنیت ملی جلسه داشت. درباره ورود ماشین از عراق و اعتصاب بعضی از معلمان در ارومیه و جزایر سه‌گانه بحث و تصمیمگیری شد. بعد از جلسه، آقای [علی] فلاحیان، [وزیر اطلاعات] آمد و گزارش وضع خوزستان و بازسازی و نیز آزادسازی شرق دژ شهید باکری در شرق هور را داد. آقای [محمدجواد] لاریجانی و آقای [علی‌محمد] بشارتی، موافق سفر من به سودان نبودند که مذاکره شد.