خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی؛ سال 1370؛ کتاب سازندگی و شکوفایی

خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی؛ سال 1370؛ کتاب سازندگی و شکوفایی

  • چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۷۰

 چهارشنبه 29 آبان |  12 جمادی الاول 1412 20 نوامبر 1991

 

 ساعت هفت و نیم به دفترم رسیدم. تا ساعت نُه صبح کارها انجام شد. آقای [حمید] میرزاده آمد و نیازهای اعتباری دانشگاهها و بازسازی را توضیح داد. آقای جلیل بشارتی، [رئیس دفتر مناطق محروم ریاست جمهوری]، برای امور عمرانی نقاط محروم آمد.

آقایان [عبدالله] نوری و [محسن] نوربخش آمدند؛ از قاچاق کالا از جزیره قشم به داخل کشور شکایت داشتند. قرار شد محدودیت برقرار شود و فکری برای نیازهای مالی جزیره بشود. شورای عالی اداری جلسه داشت. از دانشگاهها خواسته‌شد که برای اصلاح مقررات دست و پاگیر اقدام کنند.

ظهر در حسینیه امام خمینی از نمایشگاه قالیهای بسیار نفیس بازدیدکردم. عصر در جلسه هیئت دولت شرکت کردم؛ تبصرههای بودجه سال 1371 در دستور است.