خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی؛ سال 1370؛ کتاب سازندگی و شکوفایی

خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی؛ سال 1370؛ کتاب سازندگی و شکوفایی

  • سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۷۰

 

 سه شنبه 14 آبان |  27 ربیع الثانی 1412 5 نوامبر 1991

 

ساعت هشت و نیم به دفترم رسیدم. ساعت نُه صبح، آقای آصف نواز، فرمانده نیروی زمینی ارتش پاکستان با فرمانده سپاه آمد؛ مذاکرات معمولی بود. پیشنهاد همکاری از طریق امکانات مهندسی و حمل و نقل ارتش پاکستان را با ایران داد.

مدیران و هنرمندان حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی آمدند. گزارش کار دادند و کتابهایشان را به نمایش گذاشتند. برایشان صحبت تشویقآمیز نمودم.[1] آقای [سید منصور] رضوی، برای امور استخدامی و شورای عالی اداری آمد. عصر آقای [حمید] میرزاده آمد و از استاندار خوزستان به خاطر ناهماهنگی با بازسازی شکایت کرد.

شب شورای عالی انقلاب فرهنگی جلسه داشت؛ چند مصوبه داشتیم. به خانه آمدم. مهدی مشغول مهیا کردن وسایل سفر به استرالیا برای ادامه تحصیل بود. به من اطلاع نداده بود که ارز برایش تهیه کنم؛ ناچار از دوستانش مبلغی قرض کرد.

 

[1]- آقای هاشمی در این دیدار با تأکید بر تکلیف بسیار حساس هنرمندان متعهد در موقعیت کنونی جامعه گفت: کاری که در قلمرو و برنامه حوزه هنری انجام می‌شود، از کارهای بنیانی انقلاب است و باید توجه داشت بدون توجه به نقش هنر و هنرمند در ساخت جامعه و پرورش انسان‌ها و بدون داشتن برنامه‌های صحیح، هنرمندان صالح یک جریان فکری رشد و توسعه پیدا نخواهند کرد. در مجموع تشکیل حوزه هنری از حرکت‌های موفق سازمان تبلیغات اسلامی به‌شمار می‌رود که باعث شد تا افرادی که مایه‌های عمیق اسلامی دارند، با جذب شدن در آن، در ابعاد هنری پیشرفت کنند. بسیاری از مسئولان که نبض جامعه را در دست دارند، ضرورت توسعه و حرمت هنر را درک می‌کنند و به‌آن بها می‌دهند. از یک طرف، خشکه مقدس‌ها و نیروهای افراطی فکر می‌کنند، هنر باید در قالبی خشک ارایه شود و به نیازهای ظرافت در کار هنری توجه ندارند و از سوی دیگر آلوده بودن جو هنر در عرصه جهانی و توقعات بخشی از جامعه، در خصوص همراه بودن هنر با مسایل ناروا، کار هنرمندان متعهد را مشکل می‌کند. اگر در شیوه ارایه کار بین هنرمند متعهد و غیرمتعهد مرزی نباشد و از ابزارهای ناسالم استفاده شود، هنر اسلامی به‌اهداف خود نخواهد رسید و ما حرفی برای گفتن نخواهیم داشت. هنرمندان متعهد کشور در تهیه برنامه‌های هنری، نسل جوان و جاذبه‌های موجود در جامعه را مدنظر قرار دهند و در کار خود زخم‌زبان‌ها و نیش‌های افراد خشکه‌مقدس و افراطی را به‌خاطر (Äبستر سالم جامعه تحمل کنند.» رجوع‌کنید ← کتاب «هاشمی‌رفسنجانی، سخنرانی‌های سال 1370»، دفتر نشر معارف انقلاب، 1392