خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی؛ سال 1370؛ کتاب سازندگی و شکوفایی

خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی؛ سال 1370؛ کتاب سازندگی و شکوفایی

  • جمعه ۱۰ آبان ۱۳۷۰

 

جمعه 10 آبان |  23 ربیع الثانی 1412 1 نوامبر 1991

 

 باز هم گزارشها بیشتر درباره کنفرانس صلح مادرید است. دیروز همه طرفها ادعاهای گذشته خود را تکرار کردهاند. در دنیا، موافقان و مخالفان کنفرانس، با تظاهرات اظهار وجود میکنند.

ساعت نُه و نیم صبح، همراه آقای یانگ شانکن، رئیسجمهور چین، از مهمانسرای سعدآباد به فرودگاه مهرآباد رفتیم. در راه از روابطشان با ژاپن و هند پرسیدم. تمام وقت راه را گرفت و حرف مهمی نزد؛ شاید این هم شگردی است برای وقت پُر کردن. در فرودگاه مصاحبه کوتاهی داشتیم. حرف مهمی برای زدن نداشتیم و تکرار حرفهای گذشته بود. با انجام مراسم سان بدرقه شدند و با هواپیمای قدس به سوی اصفهان پرواز کردند؛ قرار است فردا از اصفهان به چین برگردند.

به خانه آمدم. ظهر بچهها جمع بودند. محسن پیشنهادهایی درباره طرح توسعه تولید سیمان از طریق بالا بردن تولید کارخانههای موجود و ساخت سریع کارخانههای کوچک و پذیرش سرمایهگذاری خارجیها با تضمین خرید تولیدات آن‌ها ارایه داد.

 عصر دکتر ابوسعیدی آمد و برای عضویت در پزشکان بیمارستان ایرانمهر و احداث کارخانه لاستیک استمداد کرد. شب بستگان آمدند. آقای [سید حسین] مرعشی، استاندار کرمان، گزارش تأسیس منطقه آزاد نگهداری کالاها در سیرجان و برنامه اسکان عشایر را داد و راجع به انتخابات آینده در استان، کاندیداهای احتمالی و نیازهای استان گفت.